Základné ekonomické princípy nie sú zložité a pochopiť ich dokáže aj bežný človek.
A to je cieľom tohto projektu – vzdelať bežných ľudí, aby ekonómii aspoň trocha rozumeli a neboli odkázaní na vyjadrenia politikov, komentátorov a analytikov.